ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ WEB HOSTING

Ελληνικό Datacenter

LiteSpeed Optimized Servers

99.95% Uptime

Βελτιστοποιημένη φιλοξενία ειδικά για

cPanel CloudLinux (Apache)
cPanel CloudLinux LiteSpeed
 • Μηνιαία
 • Ετήσια
 • Διετής
 • Τριετής
Personal 2
5.80το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 2GB Data Storage

 • 50GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

Personal 5
9το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 5GB Data Storage

 • 100GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

Business 10
16το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 10GB Data Storage

 • 160GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 2GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

Business 20
26το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 20GB Data Storage

 • 240GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 3GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

Έκπτωση 16%

Personal 2
€5,804.83το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)
 • 2GB Data Storage

 • 50GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Ετήσιο κόστος 58€

Έκπτωση 16%

Personal 5
€9,007,50το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 5GB Data Storage

 • 100GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Ετήσιο κόστος 90€

Έκπτωση 16%

Business 10
€16,0013.42το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 10GB Data Storage

 • 160GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 2GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Ετήσιο κόστος 161€

Έκπτωση 16%

Business 20
€26,0021.83το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 20GB Data Storage

 • 240GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 3GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Ετήσιο κόστος 272€

Έκπτωση 30%

Personal 2
€5,804,08το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 2GB Data Storage

 • 50GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Διετές κόστος 98€

Έκπτωση 30%

Personal 5
€9,006,38το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 5GB Data Storage

 • 100GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Διετές κόστος 153€

Έκπτωση 30%

Business 10
€16,0011,33το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 10GB Data Storage

 • 160GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 2GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Διετές κόστος 272€

Έκπτωση 30%

Business 20
€26,0018,46το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 20GB Data Storage

 • 240GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 3GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Διετές κόστος 443€

Έκπτωση 43%

Personal 2
€5,803,31το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 2GB Data Storage

 • 50GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Τριετές κόστος 119€

Έκπτωση 43%

Personal 5
€9,005,11το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 5GB Data Storage

 • 100GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Τριετές κόστος 184€

Έκπτωση 43%

Business 10
€16,009,11το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 10GB Data Storage

 • 160GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 2GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Τριετές κόστος 328€

Έκπτωση 43%

Business 20
€26,0015,36το μήνα
 • Cloudlinux cPanel Server (Apache)

 • 20GB Data Storage

 • 240GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 3GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Τριετές κόστος 553€

 • Μηνιαία
 • Ετήσια
 • Διετής
 • Τριετής
LiteSpeed Personal 2
6.90το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 2GB Data Storage

 • 50GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

LiteSpeed Personal 5
10.10το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 5GB Data Storage

 • 100GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

LiteSpeed Business 10
17.10το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 10GB Data Storage

 • 160GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 2GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

LiteSpeed Business 20
27.10το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 20GB Data Storage

 • 240GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 3GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

Έκπτωση 15%

LiteSpeed Personal 2
€6,905,93το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 2GB Data Storage

 • 50GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Ετήσιο κόστος 71.20€

Έκπτωση 15%

LiteSpeed Personal 5
€10,108,60το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 5GB Data Storage

 • 100GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Ετήσιο κόστος 103.20€

Έκπτωση 15%

LiteSpeed Business 10
€17,1014,52το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 10GB Data Storage

 • 160GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 2GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Ετήσιο κόστος 174.20€

Έκπτωση 15%

LiteSpeed Business 20
€27,1022,93το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 20GB Data Storage

 • 240GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 3GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Ετήσιο κόστος 275.20€

Έκπτωση 25%

LiteSpeed Personal 2
€6,905,18το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 2GB Data Storage

 • 50GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Διετές κόστος 124.40€

Έκπτωση 25%

LiteSpeed Personal 5
€10,107,48το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 5GB Data Storage

 • 100GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Διετές κόστος 179.40€

Έκπτωση 28%

LiteSpeed Business 10
€17,1012,43το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 10GB Data Storage

 • 160GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 2GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Διετές κόστος 298.40€

Έκπτωση 28%

LiteSpeed Business 20
€27,1019,56το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 20GB Data Storage

 • 240GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 3GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Διετές κόστος 469.40€

Έκπτωση 36%

LiteSpeed Personal 2
€6,904,40το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 2GB Data Storage

 • 50GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Τριετές κόστος 158.60€

Έκπτωση 38%

LiteSpeed Personal 5
€10,106,21το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 5GB Data Storage

 • 100GB Bandwidth

 • 1 CPU Core & 1GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Τριετές κόστος 223.60€

Έκπτωση 40%

LiteSpeed Business 10
€17,1010,21το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 10GB Data Storage

 • 160GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 2GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Τριετές κόστος 367.60€

Έκπτωση 42%

LiteSpeed Business 20
€27,1015,91το μήνα
 • LiteSpeed Web Server

 • 20GB Data Storage

 • 240GB Bandwidth

 • 2 CPU Core & 3GB RAM

 • Φιλοξενία απεριόριστων Sites

 • Απεριόριστοι λογαριασμοί e-mail

 • Απεριόριστες MySQL Βάσεις

 • Τριετές κόστος 592.60€

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Γρήγορο, ασφαλές και σταθερό web hosting

Απόδοση

Ελληνικό Datacenter με GR-IX διασύνδεση, Enterprise Dell Servers, LiteSpeed server + LSCache plugin

Σταθερότητα

CloudLinux, cPanel, CageFS, ισόνομη & δίκαιη κατανομή CPU / RAM + MySQL Governor για περιορισμό του "Bad Neighbor Effect"

Ασφάλεια

ModSecurity Real-time rules, Firewall & Intrusion Detection System, Exploit Scanner, Καθημερινό Backup έως 6 μήνες πίσω

Γιατί να διαλέξετε φιλοξενία από την MyIP Networks

Κορυφαίο Enterprise Hardware

Πανίσχυροι Dual CPU Dell PowerEdge Servers με Enterprise SSD σε RAID 10, για κορυφαία ταχύτητα και ασφάλεια δεδομένων.

LiteSpeed με QUIC+HTTP/2

Ο καλύτερος web server στον κόσμο με HTTP/2 και QUIC, για 20Χ φορές μεγαλύτερη ταχύτητα και το μικρότερο χρόνο απόκρισης TTFB (Time To First Byte)

LSCache για WordPress, Joomla

Caching plugins από την ίδια την LiteSpeedTech για τα CMS WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, PrestaShop και Magento

Δίκαιη Κατανομή Πόρων

Οι περισσότεροι πόροι σε Shared Hosting στην αγορά. 1 έως 3GB RAM, 3.8GHz CPU, 4MB/s

Ελληνική IP για SEO και GR-IX συνδεσιμότητα

Ελληνική IP διεύθυνση και σύνδεση με GR-IX για καλύτερη ταχύτητα και κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης.

Προστασία και Ασφάλεια Φιλοξενίας

Web Application Firewall της Atomicorp & Firewall προφυλάσσουν τις ιστοσελίδες από Malware attacks, Phishing attacks, Brute Force επιθέσεις.

Ελληνικό Datacenter

Φιλοξενία στο κορυφαίο Datacenter της FORTHnet , Peerings και IP Transit με πολλαπλούς παρόχους και το GR-IX. ISO 9001 & 27001 Certified

Softaculous Auto-Installer

Πανεύκολη εγκατάσταση, κλωνοποίηση, δημιουργία Dev και Staging εγκαταστάσεων με 1 κλικ όλων των CMS

cPanel και DirectAdmin

Επιλογή ανάμεσα στο πιο δυνατό panel της αγοράς και του πιο ευέλικτου.

Αναλυτικά Χαρακτηριστικά και Προδιαγραφές Φιλοξενίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Enterprise SSD Dell PowerEdge servers
Account isolation με CageFS
Litespeed PHP Handler (LSAPI)
LiteSpeed Web Server
Mod Security + Atomicorp WAF
Enterprise Antispam solution
HTTP/2 + QUIC + Brotli
Automatic Malware Detection & Exploit Scanner
DB engine: Maria DB / MySQL
MultiPHP: PHP 5.6 , 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
Κονσόλα SSH και SFTP Access
Git μέσω cPanel
Υποστήριξη Ruby on Rails, Node.js, Python, Perl
Απεριόριστα Domains, Βάσεις SQL, Mailboxes, Subdomains & Aliases / Parked Domains
Δωρεάν Χαρακτηριστικά
Δωρεάν μεταφορά από άλλον πάροχο
1-click εφαρμογές με το Softaculous (WordPress, Magento, Joomla κ.α.)
cPanel WordPress Management Tool
99.99% Server Uptime
cPanel Stable Edition
Στατιστικά χρήσης AWStats, Webalizer και Analog
Δωρεάν Sectigo (πρώην Comodo) SSL
Δωρεάν Cloudflare CDN
Email | Live Chat | Τηλεφωνικό Support
Καθημερινό Backup
7 ημέρες και 6 μήνες Backup archives
Scroll to Top